Zarabiaj i pożyczaj w kilku prostych krokach

To dziecinnie proste!

Udzielaj pożyczek

Zacznij zarabiać natychmiast

Zarabiaj na pożyczkach w skali roku

10%

1. Rejestrujesz się

Podajesz podstawowe dane. Zajmie ci to 2 minuty

2. Przelewasz środki finansowe z konta bankowego i zaczynasz pożyczać

Od razu po założeniu profilu w eMONERO, możesz przydzielić do niego środki ze swojego konta bankowego.

Twoje pieniądze są automatycznie przeznaczane na pożyczki dla użytkowników eMONERO.

3. Wypłacamy Ci zarobek z pożyczek

Gdy pożyczki finansowane z Twoich pieniędzy zostają spłacone, na Twoje konto bankowe wracają pożyczone środki wraz z zarobkiem.

Zarejestruj się i zacznij zarabiać

Pożyczaj

Pierwsza pożyczka

Na innowacyjnej platformie finansowej eMONERO
pożyczasz pieniądze od użytkowników takich jak Ty.

Pierwsza pożyczka do 1600 zł

1. Rejestrujesz się

Podajesz podstawowe dane, zajmie Ci to minutę.

2. Potwierdzasz swoje dane

Potwierdzenie danych odbywa się poprzez przelanie 1 grosza z twojego konta.

3. Otrzymujesz pieniądze w ciągu 15 min

Jeśli weryfikacja twojego wniosku o pożyczkę jest pozytywna, pieniądze mogą trafić na twoje konto nawet w 15 minut.

Weź pierwszą pożyczkę

CERTYFIKAT 2017
ZOBACZ WIĘCEJ >>

"P2P LENDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie, 01-402 Warszawa, ul. E. Ciołka 10 lok. 214, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem: 0000597369, REGON 363563526, NIP 952-214-24-36, o kapitale zakładowym w wysokości 460.000,00 złotych. 

Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Maksymalny okres pierwszej pożyczki to 30 dni, minimalny 1 dzień. Pierwsza pożyczka do 1600 zł, kwota wypłaty na konto do 1600 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna pobierana wyłącznie w przypadku pierwszej pożyczki wynosi 0,01 zł. RRSO w przypadku pierwszej pożyczki na 30 dni wynosi 10,5%. Reprezentatywny przykład pierwsza pożyczka: całkowita kwota pożyczki 1000 zł, kwota wypłaty na konto 1000 zł, okres obowiązywania umowy pożyczki 30 dni, stopa oprocentowania 10% w skali roku (odsetki kapitałowe 8,22 zł), prowizja 0,00 zł, RRSO 10,5%, całkowita kwota do zapłaty 1008,22 zł (stan na dzień 21.12.2016). Reprezentatywny przykład kolejna pożyczka: całkowita kwota pożyczki 2500 zł, kwota wypłaty na konto 2000 zł, okres obowiązywania umowy pożyczki 30 dni, stopa oprocentowania 10% w skali roku (odsetki kapitałowe 20,55 zł), łączne prowizje za udzielenie pożyczki 500,00 zł, RRSO 1568,5%, całkowita kwota do zapłaty 2520,55 zł (stan na dzień 21.12.2016). Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny ryzyka niespłacenia pożyczki na podstawie ujawnionej historii zadłużenia.

Jakiekolwiek koszty dodatkowe związane z pożyczką mogą zostać naliczone wyłącznie w momencie braku terminowej spłaty udzielonej pożyczki. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, P2P Lending sp. z o.o., w imieniu i na rzecz Pożyczkodawców, zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, równe dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, liczonych od kwoty wymagalnej. P2P Lending sp. z o.o. zastrzega sobie również możliwość podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności P2P Lending sp. z o.o. wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty telefonicznie lub wysyłając wiadomość SMS, e-mail lub pisemne wezwania do zapłaty. Każdy zarejestrowany w systemie eMonero.pl Pożyczkodawca ma również prawo do dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca. 

Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, każdy Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.
Przedłużenie spłaty pożyczki nie odbywa się automatycznie i jest zależne od woli Pożyczkobiorcy. Przedłużenie terminu spłaty odbywa się po dokonaniu opłaty (prowizji) za przedłużenie, której wysokość zależy od kwoty pożyczki i terminu przedłużenia.
„P2P LENDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, 01-402 Warszawa, ul. E. Ciołka 10 lok. 214, nie gwarantuje zysku ani zwrotu całkowitej kwoty wpłaconych środków na udzielnie pożyczek społecznościowych za pośrednictwem portalu. Podana szacunkowa stopa zwrotu jest jedynie wartością oczekiwaną i rzeczywisty zarobek na udzielaniu pożyczek może różnić się od prezentowanego. Możliwy zarobek obarczony jest ryzykiem możliwego niedokonania spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę, pomimo szczegółowej analizy dokonanej przez P2P Lending sp. z o.o.
Administratorem danych osobowych jest „P2P LENDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, 01-402 Warszawa, ul. E. Ciołka 10 lok. 214. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody dane Pożyczkobiorcy będą udostępniane partnerom biznesowym spółki P2P Lending sp. z o. o. Podanie danych przez Pożyczkobiorcę jest dobrowolne. Pożyczkobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Firma wiarygodna finansowo