Kontakt

Od poniedziałku do piątku
w godzinach: 10:00 - 18:00

biuro@eMONERO.pl

Dane firmy

P2P Lending Sp. z o.o.
ul. Erazma Ciołka 10/214, 01-402 Warszawa, Polska

NIP: 9522142436, REGON: 363563526
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000597369

Kapitał zakładowy w wysokości 460 000 zł

Napisz do nas